Sıkça Sorulan Sorular: Bitki Sağlık Sertifikası Nasıl Alınır?

0 Comments

Sağlık Sertifika ve Belgeleri Nereden Alınır? İhracatçının dış ticaret yapmak için gerekli olan Bitki Sağlığı Sertifikasını, Hayvan Sağlığı Sertifikasını ve Sağlık Sertifikasını almak için 81 ilde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne başvurması gerekir.24 aug. 2020

Bitki sağlık sertifikası ne demek?

Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate): İşleme tabi tutulmamış bitkisel ürünlerin (temel tarım ürünleri) ihracatında Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir. Bu sertifika ürünün bitkisel hastalıklardan ari olduğunu belgelemektedir.

Bitki Sağlık Sertifikası ne işe yarar?

Bu sertifika ürünün bitkisel hastalıklardan ari olduğunu belgelemektedir. Fiziksel işlemlere tabi tutulmuş bitkisel ürünlerde ise Bitki Sağlığı Sertifikası aranmaz. Bitki Sağlık Sertifikası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerince düzenlenmektedir.

Veteriner sertifikası ne işe yarar ve hangi kurumdan temin edilir?

b) Veteriner sağlık sertifikası: Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi, ifade eder.

Ihracat sertifikası nasil alinir?

İhracat Belgeleri Nereden Alınır?

 1. Faturalar:
 2. Konsolosluk Faturası (Consular Invoice)
 3. Tasdikli Fatura (Legalized/Certified Invoice)
 4. Özel Fatura (İstisna Belgesi)
 5. Komisyoncu Alış ve Satış Faturaları
 6. Çeki Listesi (Weight Note)
 7. Koli Listesi (Packing List)
 8. Spesifikasyon Belgesi (Certificate of Specification)
You might be interested:  Sıklıkla sorulur: Bitki Nasıl Beslenir?

Bitki sağlık sertifikasında belgenin süresi yaş meyve ve sebze için kaç gün olarak belirlenmiştir?

Alıcı ülkelerin istekleri doğrultusunda, laboratuvar analiz raporları da bu belgeye eklenir. Düzenlenen bu sertifikalar; yaş meyve ve sebzeler için 10 gün, kuru meyveler için 20 gün, hububat ve bakliyat için 20 gün süresince geçerli olur.

Sağlık sertifikası ne demek?

Sağlık Sertifikası – Sanitary Certificate sözlük anlamı Gıda taşımalarında sıklıkla kullanılan ve taşınan malın hijyenik koşullarda olduğunu belgeleyen bir doküman.

Sağlık Sertifikası Nasıl Alınır?

İlk yardım eğitimi için Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş bir eğitim merkezine başvuru yapılması gerekmektedir. İlk yardım eğitimini tamamladıktan sonra yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, ilk yardım sertifikası almaya hak kazanır.

Aflatoksin raporu nereden alınır?

İncir, fındık, antep fıstığı gibi kurutulmuş meyvelerde küf kalıntısına ilişkin aflatoksin kontrolü istenmektedir. Bu rapor üniversitelerin analiz labaratuarlarından veya KOSGEB labaratuarlarından temin edilebilir.

Sağlık Sertifikaları nelerdir?

En iyi Sağlık Bilimleri sertifikaları

 • Certificates Health Care.
 • Certificates Sağlık Çalışmaları
 • Certificates Küresel Sağlık.
 • Certificates Hemşirelik Çalışmaları
 • Certificates Yardımcı Sağlık.
 • Certificates Hemşirelik.

Veteriner sağlık raporu nereden alınır?

(10) Veteriner sağlık raporu hayvan ya da hayvansal ürünün çıkış işletmesinin idari olarak bağlı bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğünden alınır.

Ihracatçı belgesi nedir?

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük beyannamelerinin tescili için ibrazından sonra beyan edilen eşyanın cins, nev’i, nitelik ve birim fiyatı bakımından herhangi bir düzeltme yapılamaz.

Ihracatçı sıfatı alabilmek için hangi kuruma üye olunmalıdır?

İhracat Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’nde ise; ” İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir” denilmektedir.

You might be interested:  Gül Bitleri Nasıl Yok Edilir?

Imalat belgesi nereden alınır?

İmalatçı Belgesi Nasıl Alınır? Odalara kaydı olan her firma bu belgeyi kolayca alabilir. Bunun için imalatı yapılan malzemelerin listelendiği kapasite raporlarını hazırlamalı ve firma antetli kağıdına yazılmış – imza altına alınmış başvuru dilekçelerini bağlı bulundukları odaya iletmeleri yeterlidir.